Rate (RM)

Parking Car Motor Operation Hours
Kuala Lumpur A 3.20 (per hour)

Mon – Sun
7:00 am – 12:00 am

Kuala Lumpur B 3.20 (per hour)

Mon – Sat
7:00 am – 3:00 pm

Kuala Lumpur C 5.30 (per entry)

Mon – Fri
6:00 am – 2:00 pm

Kuala Lumpur D 3.20 (per hour)

Mon – Sat
7:00 am – 3:00 pm

Kepong A 4.25 (per entry) 1.05 (per entry)

Mon – Sat
6:00 am – 2:00 pm

Kepong B 4.25 (per hour)

Mon – Fri
6:30 am – 2:30 pm

Kepong Sentral A 4.25 (per entry) 1.05 (per entry)

Mon – Sat
6:00 am – 10:00 pm
Sun
9:00 am – 5:00 pm

Kepong Sentral B 4.25 (per entry)

Mon – Sat
6:00 am – 10:00 pm
Sun
9:00 am – 5:00 pm

Kepong Sentral C 2.10 (per entry) 1.05 (per entry)

Mon – Fri
6:30 am – 2:30 pm

Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM)

Mon – Sun
24 Hours

Seksyen 46, Jalan Sultan Ismail,
Kuala Lumpur

Mon – Sun
7:00 am – 11:00 pm