Pas Bulanan – Kajang

Kepada Pemegang Kad Pas Bulanan Kajang.

Tuan/Puan dikehendaki memulangkan Kad Akses Pas Bulanan kepada anggota kerja kami di Kajang.

Kad Pas Bulanan akan digantikan dengan label berwarna untuk membezakan pelanggan pas bulanan dan pelanggan harian.

Tuan/Puan juga perlu mengisi borang yang disediakan semasa pemulangan kad bagi melengkapkan proses pemulangan kad.

Terima kasih.