Pas Bulanan – Kepong Sentral & Sungai Buloh

Bermula 1 Disember 2016, Pas Bulanan di Medan Letak Kereta, Kepong Sentral dan Sungai Buloh akan ditamatkan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi talian pejabat kami di 03-22631470 atau email ke info@ktmparking.com.my.